Christ is Risen!

Christ is risen! Indeed, He is risen!
Hristos vosskresse ; vo iss-ti-nou vosskresse.
Christos anesti ; aléthos anesti.
Le Christ est ressuscité ; en vérité, il est ressuscité.
Gaydolk folkwoot leew ; tchan tek, ta folkwoot leew.
Jidu fuhuo liao ; zhende, ta fuhuo liao.
Christus ist auferstanden ; er ist wahrhaftig auferstanden.
Khristus er oppstanden; Han er sanneleg oppstanden.
Harisutosu hukkatsu ; jitsu ni hukkatsu.
Hristos a-înviat ; adev?rat a-înviat.
Tá Criost éirithe ; go deimhin tá sé éirithe.
Christ is risen! Indeed, He is risen!

CategoriesUncategorized